Sợi XE là vật thể được tạo ra từ các loại xơ dệt bằng phương pháp xe, xoắn hoặc dính kết các xơ lại với nhau. Xơ có dạng mảnh nhỏ, mềm uốn và bền. Có kích thước ngang nhỏ còn chiều dài được xác định trong quá trình gia công sợi.

Sợi được chia làm hai loại chính:

Loại sợi xe thứ nhất. Bao gồm các dạng sợi nhận trực tiếp sau quá trình kéo sợi, bao gồm.

  • Sợi con (sợi đơn): gồm nhiều xơ cơ bản ghép và xoắn lại với nhau tạo nên (sợi bông, sợi len…). Sợi con là loại sợi phổ biến nhất chiếm khoảng 85% toàn bộ các loại sợi sản xuất trên thế giới. Sợi con được tạo nên từ xơ cùng loại hoặc pha trộn giữa các xơ với nhau. Sợi con có hai loại: sợi trơn và sợi hoa
  • Sợi phức: gồm nhiều sợi cơ bản liên kết lại bằng cách xoắn hoặc dính kết lại với nhau tạo thành. Ngoài tơ tự nhiên (tơ tằm), tất cả các lọai sợi phức đều là sợi hóa học.
  • Sợi cắt: được tạo thành bằng cách xe xoắn các dãi băng (giấy, nhựa, kim loại).

Loại sợi xe thứ hai:

Các loại sợi thứ nhất đem ghép và xoắn lại với nhau. (hai hoặc nhiều sợi) theo từng loại sẽ nhận được loại thứ hai gọi là sợi xe.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đóng MaNu
×

Giỏ hàng