Dệt Kim Phẳng là dệt tạo hình phẳng. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật của của phương pháp dệt kim. Bằng cáck kiểu dệt tạo hình phẳng không chỉ tiết kiệm được nguyên vật liệu mà chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao. Các mảnh sản phẩm thường được tạo hình phẳng bằng cách dệt thêm hoặc bớt các cột vòng. Ngoài ra, các mảnh sản phẩm còn có thể được dệt tạo hình phẳng bằng các phương pháp khác. Khổ dệt có thể được mở rộng thêm bằng cách đưa thêm kim vào hoạt động. Ở biên vải sẽ xuất hiện thêm các cột vòng mới.

Dệt Kim Phẳng có quá trình dệt thu hẹp khổ vải phức tạp hơn. Khi cần cắt bớt một số cột vòng, vòng sợi cuối cùng của nó phải được trút khỏi kim. Nếu vòng sợi này được để tự do, biên vải sẽ không có khả năng chống tuột vòng. Biên vải có thể được làm chắc nhờ các kiểu dệt chiết mũi. Các vòng sợi chiết mũi đều được dịch chuyển sang cột vòng bên cạnh. Đối với các mảnh sản phẩm một mặt phải, không chỉ riêng vòng sợi biên mà thường là cả nhóm sợi biên đồng thời được dịch chuyển vào trong, khi cần thu hẹp khổ vải.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đóng MaNu
×

Giỏ hàng