Dệt nước là sử dụng nước làm môi trường chèn ngang. Dòng nước máy bay phản lực tạo ra lực kéo ma sát trên sợi ngang. Do đó sợi ngang trên cuộn cố định được đưa vào nhà kho. Chúng được đặc trưng bởi tốc độ cao và sản lượng đơn vị cao. Chủ yếu là thích hợp cho việc sản xuất sợi vải sợi hóa học kỵ nước với bề mặt nhẵn.

Dệt nước có đặc điểm gì?

 • Sợi dọc/ngang từ nguyên liệu không ngấm nước (PES,
  POP, PA, thuỷ tinh, …).
 • Nếu sợi dọc hồ thì chất hồ sợi không thấm nước.
 • Các chi tiết máy không bị nước ăn mòn (go, lược, văng,…).
 • Sợi ngang từ nguyên liệu nhiệt dẻo là phù hợp nhất, biên
  vải dùng nhiệt cắt.
 • Dệt nước phải có bộ phận sấy sau khi vải ra khỏi khu vực dệt.
 • Tốn ít năng lượng nhất để đưa sợi ngang qua miệng vải.
 • Giá máy rẻ nhất trong dệt không thoi.
 • Tốc độ máy cao nhất trong dệt không thoi.
 • Không dệt được vải nặng (không dùng hệ thống vòi phun
  phụ).
 • 100% sợi filament, kiểu dệt đơn giản, số lượng vải lớn rất
  thích hợp cho máy dệt nước.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đóng MaNu
×

Giỏ hàng