Dệt vi tính là sử dụng màn hình cảm ứng để điều khiển và hiển thị. Giúp cho việc vận hành trở nên dễ dàng, điều khiển thông minh và chính xác. Hệ thống hoàn toàn được điều khiển bằng máy tính giúp tăng cường sự linh hoạt trong vận hành cũng như đảm bảo sự cập nhật của máy.

Dệt vi tính có tính năng của máy dệt được lập trình vi tính. Có bộ truyền động được điều khiển bằng vi tính để điều phối chuỗi các kim khâu. Nó giúp mình có thể tạo ra vô số các mẫu dệt khác nhau. Toàn bộ hệ thống máy tính kết hợp các bộ truyền động. Chúng có thể thực hiện cả ba thao tác là đan, khâu và dệt. Hệ thống thiết kế mẫu vải có thể chuyển các thiết kế đến trung tâm điều khiển; để điều khiển bộ truyền động thực hiện các thao tác cơ khí chính xác cho những quy trình dệt phức tạp.

Dệt vi tính có bộ hệ thống máy tính kết hợp các bộ truyền động. Giúp có thể thực hiện cả ba thao tác là; đan, khâu và dệt. Hệ thống thiết kế mẫu vải có thể chuyển các thiết kế đến trung tâm điều khiển. Để điều khiển bộ truyền động thực hiện các thao tác cơ khí chính xác cho những quy trình dệt phức tạp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Đóng MaNu
×

Giỏ hàng